Zobrazit/skrýt navigaci

Civilní budovy

Seznam civilních budov a prostředků nutných na jejich výstavbu. Pole dostupnost znamená, od kterého hráčského levelu je možné budovu stavět. Písmeno "L" před číslem znamená, že budova je dostupná až na příslušném legendárním levelu, písmeno "A" na číslem značí, že tento level budovy lze postavit pouze probíhá-li akce architekt.

Seznam budov

 

Dřevorubec

 • Rozměry: 5x5
 • Dostupnost: HH, Základny se dřevem, Světy, Storm
 • Funkce: Produkuje dřevo, vhodná budovy pro základních 70 levelů. Poté je výhodné nahradit Lesní chatou
Level Dostupnost dřevo  kámen  Produkce
1 1 13 --- 8
2 4 50 20 13
3 8 142 76 18
4 12 441 441 23
5 16 736 900 28
6 20 1 031 1 547 33
7 24 1 467 2 725 38
8 29 1 818 4 243 43
9 33 2 483 5 795 48
10 37 A 11 760 14 880 53
11 43 A 49 880 56 120 58

 

Kamenolom

 • Rozměry: 5x5
 • Dostupnost: HH, Základny s kamenem, Světy, Storm
 • Funkce: Produkuje kámen, vhodná budovy pro základních 70 levelů. Poté je výhodné nahradit Kamenictvím.
Level Dostupnost dřevo  kámen  Produkce
1 1 14 --- 5
2 6 101 25 10
3 9 236 79 15
4 13 799 342 21
5 17 1 262 680 27
6 21 1 920 1 280 34
7 26 2 767 2 264 41
8 30 3 743 3 062 48
9 34 5 298 4 335 56
10 38 A 14 715 11 145 63
11 44 A 56 110 49 920 68

 

Farma

 • Rozměry: 5x5
 • Dostupnost: HH, Základny, Světy, Storm, OM, Město
 • Funkce: Produkuje jídlo, vhodná budova pro základních 70 levelů. Poté je vhodné místo nich postavi Sýpky.
Level Dostupnost dřevo  kámen  Produkce
1 3 30 --- 16
2 6 107 19 24
3 9 236 79 32
4 14 791 426 40
5 18 1 256 838 48
6 22 1 949 1 595 56
7 27 2 630 2 630 64
8 31 3 295 4 028 72
9 35 3 977 5 965 80
10 40 5 379 9 990 88

 

Sýpka

 • Rozměry: 5x5
 • Dostupnost: HH, Základny, Světy, Storm, OM, Město
 • Funkce: Produkce jídla, dostupná až na legendárních levelech, nahrazuje farmy (Dá se říct, že sýpka na levelu 1 = farmě na levelu 11, která ovšem neexistuje)
Level Dostupnost dřevo kámen uhlí olej sklo ruda Produkce
1 L 11 7 899 12 355 --- 3 763 2 671 --- 91
2 L 35 10 419 14 720 --- 6 423 --- 3 014 94
3 L 48 12 939 17 085 12 403 --- --- 5 793 97
4 L 67 15 459 19 450 --- --- 10 684 8 572 100
5 L 85 17 979 21815 --- 14 403 13 335 --- 103
6 L 93 20 499 24 180 19 996 --- --- 14 130 106
7 L 113 23 019 26 545 --- 19 723 18 697 --- 109
8 L 116 25 539 28 910 25 058 --- --- 19 688 112
9 L 130 28 059 31 275 27 589 --- 24039 --- 115
10 L 160 30 579 33 640 --- 27 703 26 710 --- 118
11 L 183 33 099 36 005 --- --- 29 381 28 025 121
12 L 203 35 619 38 370 35 182 --- 32 025 --- 124
13 L 216 38 139 40 735 --- 35 683 --- 33 583 127
14 L 230 40 659 43 100 --- --- 37 394 36 362 130
15 L 244 43 179 45 465 42 775 --- 40 065 --- 133
16 L 264 45 699 47 830 --- 43 663 --- 41 920 136
17 L 277 48 219 50 195 --- --- 45 407 44 699 139
18 L 291 50 739 52 560 50 368 --- --- 47 478 142
19 L 311 53 259 54 925 52 899 51 643 --- --- 145
20 L 324 55 779 57 290 --- 54 303 --- 53 036 148
21 L 337 A 58 299 59 655 57 961 --- --- 55 815 151
22 L 357 A 60 819 62 020 --- 59 623 58 762 --- 154
23 L 371 A 63 339 64 385 63 023 --- --- 61 373 157
24 L 384 A 65 859 66 750 --- 64 943 --- 64 152 160
25 L 404 A 68 379 69 115 68 085 67 603 --- --- 163
26 L 418 A 70 899 71 480 --- 70 263 69 446 --- 166
27 L 432 A 73 419 73 845 --- 72 923 --- 72 489 169
28 L 463 A 75 939 76 210 75 678 75 583 --- --- 172
29 L 479 A 78 459 78 575 --- 78 243 77 459 --- 175
30 L 495 A 80 979 80 940 80 740 --- --- 80 826 178

 

Lesní chata

 • Rozměry: 5x5
 • Dostupnost: HH, Základny se dřevem, Světy, Storm
 • Funkce: Produkce dřeva, dostupná až na legendárních levelech, nahrazuje dřevorubce (Dá se říct, že Lesní chata na levelu 1 = dřevorubci na levelu 12, který ovšem neexistuje)
Level Dostupnost dřevo kámen uhlí olej sklo ruda
1 L 5 50 905 56 945 11 861 --- --- 235
2 L 28 51 930 57 770 --- 6 227 5 342 ---
3 L 41 52 955 58 595 16 601 --- 8 013 ---
4 L 60 53 980 59 420 19 071 --- --- 2 711
5 L 74 55 005 60 245 --- 13 144 13 355 ---
6 L 87 56 030 61 070 23 711 --- 16 026 ---
7 L 106 57 055 61 895 26 081 19 422 --- ---
8 L 123            
9 L 136            
10 L 153 60 130 64 370 33 191 27 339 --- ---
11 L 176 61 155 65 195 35 561 --- --- 23 620
12 L 190 62 180 66 020 --- 32 617 32 052 ---
13 L 210 63 205 66 845 40 301 --- --- 29 594
14 L 223 64 230 67 670 42 671 --- 37 394 ---
15 L 236 65 255 68 495 45 041 40 534 --- ---
16 L 257 66 280 69 320 --- 43 173 42 736 ---
17 L 271 67 305 70 145 49 781 --- --- 41 542
18 L 284 68 330 70 970 52 151 48 451 --- ---
19 L 304 69 355 71 795 54 521 --- 50 749 ---
20 L 317 70 380 72 620 --- 53 729 53 420 ---
21 L 331 71 405 73 445 --- --- 56 091 53 490
22 L 344            
23 L 364            
24 L 377            
25 L 391            
26 L 411            
27 L 424            
28 L 440            
29 L 471            
30 L 487            

 

Kamenictví

 • Rozměry: 5x5
 • Dostupnost: HH, Základny s kamením, Světy, Storm
 • Funkce: Produkce kamene, dostupná až na legendárních levelech, nahrazuje kamenolomy (Dá se říct, že kamenictví na levelu 1 = kamenolomu na levelu 12, který ovšem neexistuje)
Level Dostupnost dřevo kámen uhlí olej sklo ruda
1 L 8 56 935 50 945 13 347 --- 2 671 ---
2 L 31 57 760 51 970 15 668 6 371 --- ---
3 L 44 58 585 52 995 --- 9 020 8 013 ---
4 L 64 59 410 54 020 --- 11 659 --- 2 584
5 L 77 60 235 55 045 22 631 14 298 --- ---
6 L 90 61 060 56 070 --- 16 937 --- 8 562
7 L 110 61 885 57 095 27 273 --- 18 697 ---
8 L 126            
9 L 140 63 535 59 145 31 915 24 854 --- ---
10 L 156 64 360 60 170 34 236 --- --- 20 518
11 L 180 65 185 61 195 --- 30 132 29 381 ---
12 L 193 66 010 62 220 3 8878 --- --- 26 496
13 L 213            
14 L 226            
15 L 240 68 485 65 295 45 841 --- --- 35 463
16 L 261 69 310 66 320 --- --- 42 736 38 452
17 L 274 70 135 67 345 --- 45 966 45 407 ---
18 L 287 70 960 68 370 --- 48 605 --- 44 430
19 L 307 71 785 69 395 --- 51 244 50 749 ---
20 L 321 72 610 70 420 57 446 --- --- 40 408
21 L 334 73 435 71 445 --- 56 522 56 091 ---
22 L 354            
23 L 367            
24 L 381            
25 L 394            
26 L 414            
27 L 428            
28 L 444            
29 L 475            
30 L 491            
 

Pila

 • Rozměry: 9x6
 • Dostupnost: HH, Základny se dřevem, Světy, Storm
 • Funkce: Zvyšuje produktivitu všech farem a sýpek na hradě
Level Dostupnost dřevo  kámen  uhlí olej sklo ruda
1 10 354 236 --- --- --- ---
2 21 1 706 2 559 --- --- --- ---
3 31     --- --- --- ---
4 L 51 21 714 24 574 --- 22 784 20 879 ---
5 L 200 48 851 51 937 --- 47 427 --- 49 898
6              

 

Kameník

 • Rozměry: 9x6
 • Dostupnost: HH, Základny s kamením, Světy, Storm
 • Funkce: Zvyšuje produktivitu všech kamenolomů a kamenictví na hradě
Level Dostupnost dřevo  kámen  uhlí olej sklo ruda
1 11 709 177 --- --- --- ---
2 22 3 307 1 417 --- --- --- ---
3 34     --- --- --- ---
4 L 100 26 053 23 282 --- 22 519 21 038 ---
5 L 251 54 197 50 456 --- 49 762 --- 50 893
6              

 

Mlýn

 • Rozměry: 9x6
 • Dostupnost: HH, Základny, Světy, Storm, OM, Město
 • Funkce: Zvyšuje produktivitu všech dřevorubců a lesních chat na hradě
Level Dostupnost dřevo  kámen  uhlí olej sklo ruda
1 11 664 221 --- --- --- ---
2 22 2 362 2 362 --- --- --- ---
3 33 4 415 6 622 --- --- --- ---
4 L 150 60 253 64 730 --- 53 191 53 534 ---
5 L 301 70 535 72 975 --- --- 54 521 41 742
6 L 500 80 957 80 973 --- --- 80 594 80 757

 

Sklad

 • Rozměry: 10x5
 • Dostupnost: HH, Základn, Světy, OM, Města, Storm
 • Funkce: Zvyšuje kapacitu skladu. Na Hradu (budova) můžete mít uskladněno 1 000 surovin od každé. Pokud jich chcete skladovat více, musíte si postavit Sklad. Jedná se o jednu z budov, která je pro hru nezbytná. Maximálně lze dosáhnout kapacity Skladu + Hradu 81 000.
Level Dostupnost dřevo  kámen  Kapacita skladu
1 4 42 79 271 700
2 10

454

332 6 000
3

18

1 396 1 396 12 500
4 27 3 046 3 967 23 000
5 33 4 408 6 630 40 000
6 39 5 521 9 418 60 000
7 45 11 354 15 378 80 000

 

 

Tržiště

 • Rozměry: 9x6
 • Dostupnost: HH, Základny, Světy, OM, Města, Storm
 • Funkce: Zpřístupňuje obchodní vozíky určené k transportu zdrojů a umožní obchodování s ostatními hradními pány. Lze převážet jídlo, dřevo a kámen (obyčejné suroviny) a dřevěné uhlí, olivový olej, sklo a železnou rudu (exo suroviny). Rubíny, zlaťáky, akvamarín ani cokoliv dalšího převážet nelze.
Level Dostupnost dřevo  kámen  Obchodní vozíky
1 9 200 126 5
2 14 1 305 1 129 10
3 21 3 046 3 353 15
4 27 4 569 5 951 25
5 35 7 732 12 151 35
6 42 28 626 43 215 54
7  49 74 920 80 150 55

 

Pekařství

 • Rozměry: 9x6
 • Dostupnost: HH, Základny, Světy, Storm, OM, Město
 • Funkce: Snižuje spotřebu jídla všech jednotek na vašem hradě.
 • Celková cena: 65 500 rubínů
Level Dostupnost Rubíny Spotřeba jídla
1 10 650 - 5%
2 11 1 250 - 10%
3 13 3 650 - 15%
4 17 6 250 - 20%
5 23 9 450 - 25%
6 27 12 500 - 30%
7 33 14 750 - 35%
8 40 17 000 - 40%

 

Stavební jeřáb

 • Rozměry: 3x3
 • Dostupnost: HH, Základny, Světy, Storm, OM, Město, akce
 • Funkce: Umožňuje otevřít druhé a třetí stavební okno, po dostavění jedné stavby začne automaticky výstavba další budovy
 • Celková cena: 25 100 rubínů (???)
Level Dostupnost Rubíny (v akcích)* Stavební místo
1 5 7 100 (6 000) 2
2 14 18 000 (???) 3

*Číslo v závorce ukazuje cenu Stavebního jeřábu v akcích typu Podsvětí. Trnový král, Berimond a dalších

 

Měšťanský dům

 • Rozměry: 5x5
 • Dostupnost: HH, Základny, Světy, Storm, OM, Město
 • Funkce: Zvyšuje populaci a tím pádem i výnos z daní. Oproti běžnému příbytku snižuje méně veřejný pořádek.
 • Celková cena: 46 240 (+ level 10) rubínů
Level Dostupnost Rubíny Populace VP
1 3 260 20 - 10
2 8 310 27 - 15
3 10 480 33 - 20
4 15 1 050 40 - 25
5 19 1 610 46 - 30
6 23 2 490 53 - 35
7 28 3 580 59 - 40
8 32 4 860 66 - 45
9 36 6 500 72 - 50
10 41   85 - 60
11 46 A 10 600 102 - 75
12 51 A 14 500 115 - 85

 

Mistr stavitel

 • Rozměry: 6x6
 • Dostupnost: HH, Základny, Světy, Storm, OM, Město
 • Funkce: Snižuje spotřebu zdrojů nutných pro výstavbu budovy o x%. Nevztahuje se na rubínové ceny!
 • Celková cena: 121 050 rubínů
Level Dostupnost Rubíny Sleva na výstavbu VP
1 12 1 350 - 5% 20
2 12 12 700 - 10% 40
3 12 24 000 - 15% 60
4 12 35 000 - 20% 80
5 12 48 000 - 25% 100

 

Důl na železo

 • Rozměry: 5x5
 • Dostupnost: pouze na hlavním hradě
 • Funkce: Produkce železné rudy
Level Dostupnost dřevo kámen uhlí olej sklo ruda
1 L 1 10 838 12 219 11 600 11 907 --- ---
2 L 25 13 253 14 584 13 984 --- 5 394 ---
3 L 38 15 668 16 949 --- --- 8 091 8 085
4 L 54            
5 L 70 20 498 21 697 21 136 21 387 --- ---
6 L 84 22 913 24 044 --- --- 16 182 16 170
7 L 97 25 328 26 409 25 904 26 127 --- ---
8 L 120 27 743 28 774 --- --- 21 576 21 560
9 L 133 30 158 31 139 30 672 --- --- 24 255
10 L 143 32 573 33 504 --- 33 237 26 970 ---
11 L 173 34 988 35 869 35 440 35 607 --- ---
12 L 186 37 403 38 234 37 824 --- 32 364 ---
13 L 206            
14 L 220 42 233 42 964 42 592 --- --- 37 730
15 L 233 44 648 45 329 --- 45 087 40 455 ---
16 L 254 47 063 47 694 47 360 --- 43 152 ---
17 L 267 49 478 50 059 49 744 49 827 --- ---
18 L 281 51 893 52 424 52 128 --- 48 546 ---
19 L 294 54 308 54 789 --- 54 567 51 243 ---
20 L 314 56 723 57 154 --- --- 53 940 53 900
21 L 327 A 59 138 59 519 59 280 59 307 --- ---
22 L 341 A            
23 L 361 A            
24 L 374 A            
25 L 388 A            
26 L 408 A            
27 L 421 A            
28 L 436 A            
29 L 467 A            
30 L 483 A            

 

Železárna

 • Rozměry: 9x6
 • Dostupnost: Pouze na Hlavním hradě
 • Funkce: Zvyšuje výrobu všech dolů na železo na hradě
Level Dostupnost dřevo kámen uhlí olej sklo ruda
1 L 2 30 744 32 898 --- 29 133 29 483 ---
2 L 57 36 323 38 227 --- 34 845 34 655 ---
3 L 103 41 902 43 556 41 367 --- 40 921 ---
4 L 146 47 481 48 885 --- 46 269 --- 46 123
5 L 196            
6 L 247            
7 L 297            
8 L 347            
9 L 398            
10 L 449 75 376 75 530 --- 74 829 --- 74 793

 

Suchý sklad

 • Rozměry: 9x6
 • Dostupnost: Pouze Ledovec věčné zimy (led)
 • Funkce: Zvyšuje produkci všech milířů na hradě (produkce dřevěného uhlí)
 • Celková cena:  20 000 rubínů
Level Dostupnost dřevo kámen rubín Bonus
1 29 9 657 11 502 --- 10%
2 35 --- --- 6 000 20%
2 41 --- --- 14 000 30%

 

Lis na olivy

 • Rozměry: 9x6
 • Dostupnost: Pouze Hořící písky (písek)
 • Funkce: Zvyšuje produkci všech olivových hájů na hradě (produkce olivového oleje)
 • Celková cena: 34 000 rubínů
Level Dostupnost dřevo kámen rubín Bonus
1 44 19 461 22 242 --- 10%
2 48 --- --- 11 000 20%
2 57 --- --- 23 000 30%

 

Sklárny

 • Rozměry: 9x6
 • Dostupnost: Pouze Ohnivé vrchy (peklo)
 • Funkce: Zvyšuje produkci všech sklářských pecí na hradě (produkce skla)
 • Celková cena: 50 000 rubínů
Level Dostupnost dřevo kámen rubín Bonus
1 54 31 616 36 843 --- 10%
2 61 --- --- 17 000 20%
2 67 --- --- 33 000 30%

 

 
Hrajte na Herna.org. České automaty online