Zobrazit/skrýt navigaci

Invaze Cizí říše

"Hradní páni z cizího impéria dobývají naši říši! Braňte se útokům cizáků a útočte na jejich hrady! Cizí hrady patří hradním pánům Goodgame Empire. Když na některý z nich zaútočíte, zahájí se tím útok na hradního pána na jiném herním světě. Dostanete odměny za slávu vydobytou v bitvách proti cizím hradním pánům." Toto k této akci říká popisek přímo ve hře. Realita je však trošku odlišná.

Invaze Cizí Říše je zpravidla týdenní akce, ve které bojujete proti fiktivním soupeřům, jejichž hodnoty jsou odvozeny od reálných hráčů z jiného herního serveru. Ve velké říši (na zeleném) se objeví v okolí vašeho hlavního hradu 10 nových, fialově podbarvených, ze země vystupujících hradů. Tyto hrady představují cizáky, se kterými budete bojovat. Každý tento hrad lze vyšpehovat a zaútočit na něj. Pokud vyhrajete, tak zmizí a po nějaké době (cca 15-30 minut) se na jeho místě objeví hrad nový. A tak to jde pořád dokola až do konce akce.

 

Generování cizích hradů

Oficiálně je každý cizí hrad přesnou kopií náhodně vybraného hráče na podobné úrovni z jiného serveru a kopíruje i jeho chování ve hře. Realita na základě herních zkušeností je však trochu jiná. Cizí hrad opravdu bude brát v potaz sesbíraná data od hráčů z jiného herního serveru, ale tyto data jsou zpracována pomocí algoritmu a přetvořena do několika předem nadefinovaných schémat. A tak je obrana cizích hradních pánů pořád téměř identická a neustále opakuje 3 základní modely, u nichž se pouze mění počet vojáků, prostředků a kasteláni. Podobně, naštěstí pro nás, funguje je občasný útok cizího hradního pána, při kterém jsou útočné prostředky ve vlnách díky algoritmizaci poskládány naprosto neefektivně, a tak není větším problémem se takovémuto útoku ubránit.

 

Boj s Cizími hradními pány

Po většinu času jste v roli útočníka a neustále jezdíte na právě vyšpehovaný cizí hrad. Velkou výhodou je, že vzdálenost cizáků je fixně nastavená na 50 polí z kteréhokoliv hradu, základny, města či obchodní metropole, bez ohledu na pozici těchto míst na mapě a tudíž útok trvá vždy stejnou dobu (pokud máte všude stejný level stájí) a je tedy jedno odkud zaútočíte. Jelikož se jedná o kopii cizího hráče, tak obranu nemá kdo přenastavit a jedná se pouze o "lepšího" barona, na kterého lze mnohdy útočit jen dřevem s minimem prostředků. Čas od času se ovšem stane, že na hradě přibyde nebo ubyde vojáků, jedná se o simulaci podpory na základě předemstanoveného časového harmonogramu chování cizáky, který ovšem nemáme sebemenší šanci odhalit. Jako kořist si od cizáky odvážíte hromady surovin, v případě legendárních cizích hradních pánů i exosuroviny a také i body slávy, díky nímž lze snadno dosáhnout vysokého titulu.

Jednou za akci na vás libovolný cizí hradní pán může poslat i útok a vy se budete muset bránit. Tento útok je směřován pouze na váš hlavní hrad, ovšem může přijít v kteroukoliv denní či noční hodinu a nebere se ohled na nic jako třeba hoření celého vašeho hradu. První možností obrany je počkat na příjezd útoku, odbránit ho na vašich hradbách a získat tak trochu slávy. Druhou, lehce vyčůranou variantou, je poslat na cizáka protiútok, který dorazí dřív než dojde k bitvě na vašem hradu a pokud tento útok zvítězí, cizák zmizí a s ním i jeho vyslaná armáda. Výhodou jsou ušetřené obranné prostředky.

 

Cizácké klání

"Za úctyhodné bitvy proti cizím hradním pánům můžete dostat body slávy. Když nasbíráte určitý počet bodů slávy, získáte odměnu buď hned, nebo na konci akce. Aliance, která na konci akce nashromáždí nejvíce bodů slávy, budou po zásluze odměněny. Vaše aliance získá v případě dosažení 1 000 bodů cenu za účast." Tolik úryvek přímo ze hry Goodgame Empire. Ve hře existují 2 varianty invaze cizí říše. Jedna individuální a druhá alianční.

 

Individuální Invaze Cizí říše

Během celé akce Invaze cizí říše získáváte za boj s cizáky body slávy. Z nich se vytváří žebříček hráčů, aby jste mohli být odměněni. Na některé odměny stačí dosáhnout pouze určitého počtu bodů, jiné jsou určeny pouze pro několik nejlepších hráčů na celém serveru.

Seznam individuálních odměn
Body/pořadí Získaná odměna
50 60x Člen královské čestné stráže + 60x Průzkumník královské stráže
7 250 110x Putující rytíř + 110 Putující kušník
77 500 375x Démonický škled + 375x Smrtící děs
TOP 100 1 předem vybraný kus ze setu Zbroj cizího válečníka
Vítěz Praven temnoty ( okrasný prvek s VP 325)

* Pro umístění se v TOP 100 je při 7 dní trvající akci většinou potřeba dosáhnout něco kolem 1 000 000 bodů. (září 2015)

 

Alianční Invaze Cizí říše

Tato varianta akce je naprosto totožná s předchozí akcí, ale jako bonus mezi sebou o ceny soutěží i aliance, kde se sčítají získané body všech jejich členů. Pozor, nefunguje to jako na "stormu", kde hráči s nákladními body na konci akce přeskakují mezi aliancemi a úplně mění pořadí. Tady platí, že body získá ta aliance, ve které jste právě v době dopadu vašeho útoku na cizího hradního pána. Pokud tuto alianci později opustíte, body jí zůstanou a vaší nové alianci můžete pomoci začít sbírat body teprve novými útoky na cizáka. Přestupy mezi aliancemi nemají žádný vliv na vaše skóre v individuálním hodnocení.

Seznam aliančních odměn
Body Typ odměny Pro koho
1 000 30x prapor hráč
3 000 10 000x zlaťáky, 1 000x rubíny aliance
6 000 50x prapor - dárkový balíček hráč
11 000 25 000x zlaťáky, 2 500x rubíny aliance
18 000 30x válečný prapor hráč
27 000 30x Průzkumník královské stráže + 30x Člen královské čestné stráže hráč
38 000 30x beranidlo - dárkový balíček hráč
51 000 50 000x zlaťáky, 5 000x rubíny aliance
66 000 20x beranidlo nájezdníků hráč
84 000 40x žebřík - dárkový balíček hráč
104 000 30x žebřík nájezdníků hráč
126 000 75 000x zlaťáky, 7 500x rubíny aliance
151 000 50x Prapor cizích nájezdníků hráč
179 000 60x obranný štít - dárkový balíček hráč
209 000 60x Průzkumník královské stráže + 60x Člen královské čestné stráže hráč
241 000 100 000x zlaťáky, 10 000x rubíny aliance
276 000 50x válečný prapor - dárkový balíček hráč
314 000 60x válečný prapor hráč
355 000 30x železné beranidlo - dárkový balíček hráč
398 000 150 000x zlaťáky, 15 000x rubíny aliance
444 000 40x Beranidlo nájezdníků hráč
493 000 40x obléhací věž - dárkový balíček hráč
545 000 50x Žebřík nájezdníků hráč
600 000 300 000x zlaťáky, 30 000x rubíny aliance
657 000 100x Putující kušník + 100x Putující rytíř hráč
718 000 1x Drahokam bitevní vřavy 4 hráč
782 000 60x litinový obranný štít - dárkový balíček hráč
848 000 500 000x zlaťáky, 50 000x rubíny aliance
918 000 100x Prapor cizích nájezdníků hráč
1 004 000 1x náhodný drahokam úrovně 5 hráč
1 120 000 50x Hrdinův prapor hráč
1 251 000 60x zdvihač hráč
1 396 000 1 000 000x zlaťáky, 100 000x rubíny aliance
1 558 000 90x Štít pobitý hřeby hráč
1 739 000 100x Hrdinův prapor - dárkový balíček hráč
1 941 000 15x Hrdinův prapor hráč
2 167 000 2 000 000x zlaťáky, 200 000x rubíny aliance
2 419 000 30x Vlčí hlas hráč
2 700 000  1x náhodný drahokam úrovně 6 hráč
3 014 000 150x Smrtící děs + 150x Démonický škleb hráč

*Hráč ve sloupci "Pro koho" znamená, že odměnu obdrží každý hráč, který je členem aliance v době připsání odměny. Pokud je odměna pro alianci, připíše se do alianční kasičky.

*dárkový balíček - to znamená, že odměna není určena pro vás, ale můžete a musíte ji darovat nějakému jinému hráči ve hře. V praxi se nejčastěji používá vytváření dvojiček, které se obdarovávají navzájem a odměna tak de facto zůstane vám.

Hrajte na Herna.org. České automaty online