Zobrazit/skrýt navigaci

Limity hodnoty vybavení

Všechno vybavení, které dáváte na velitele nebo kastelána má svoji maximální hodnotu, přes kterou se nelze dostat. Skládá se z bonusů z helmy, zbraně, zbroje a artefaktu.

Bonusy pro velitele

Vlastnost Popis Maximum
Dálka Bojová síla bojovníků na dálku 90%
Blízka Bojová síla bojovníků na blízku 90%
Příkop Ochrana vodního příkopu 80%
Hradby Ochrana hradeb 120%
Brána Ochrana brány 120%
Rychlost Rychlost přesunu vojska 80%
Rab Množství zdrojů z rabování 70%
Loot Šance na nalezení silnějšího vybavení 100%
Pozdní odhalení Vojsko bude objeveno později 90%
Cooldown Snížení doby zabraňující znovunapadení  
Sláva Získané body slávy 60%
Čest Získané čestné body 150%
Cestovní náklady Snížení cestovních nákladů 100%
Ohnivé poškození Zvyšuje ohně způsobené rabováním 50%
Ničení budov Šance na zničení budov 5%

 

Bonusy pro kastelána

Vlastnost Popis Maximum
Dálka Bojová síla bojovníků na dálku 90%
Blízka Bojová síla bojovníků na blízku 90%
Příkop Ochrana vodního příkopu 80%
Hradby Ochrana hradeb 120%
Brána Ochrana brány 120%
Odhalení Odhalí příchozí útoky dříve 90%
Sláva Zvyšuje získané body slávy 60%
Zdroje Snižuje množství ztracených zdrojů 70%
Ohnivé poškození Snižeje ohně způsobené rabováním 50%

 

Hrdina

ve výzkumu...

Bonus získaný z hrdiny může navýšit hodnoty i nad maximální stanovenou mez z vybavení.

Hrajte na Herna.org. České automaty online