Zobrazit/skrýt navigaci

Nomádi (Nomádská invaze)

Nomádská invaze je cca týdenní akce, která se čas od času objevuje. Odehrává se ve Velké Říši (zelené), kde můžete bojovat proti nomádským táborům. Na rozdíl od jiných akcí je tahle zcela dobrovolná, pokud se jí nezúčastníte, nomádi vás nebudou jakkoliv otravovat či omezovat. Vstup do akce je také bezplatný a tudíž pokud máte dostatek vojáků a nějaké prostředky k tomu, nic vám nebrání vyslat špionáž a vyrazit do útoku. Pokud hrajete na úspěchy a snažíte se je splnit, budete se nomádům muset věnovat naplno pokaždé, když se objeví.

Poslední výskyt akce: 4. - 11. června 2015

 

Taktika boje s nomády

Tak jako všude jinde to chce mít kvalitně vybaveného velitele, jehož útočná síla na dálku dosahuje 90%. Dalšími velmi vhodnými dovednostmi je snižování hradeb a brány nepřítele. Příkop nomádi nemají a tudíž není potřeba. Jelikož je akce časově omezená a tábory dlouho hoří, je velmi vhodné si sehnat velitele, který umí zkrátit dobu znovunapadení cíle (cooldown), abyste mohli na nomády útočit co nejčastěji. Někteří z vás už z výše napsaného určitě pochopili, že na sjíždění nomádů bohatě stačí útočníci na dálku. Tím že vynecháte bojovníky na blízku nemusíte u velitele shánět výbavu na sílu pro boj na blízku a můžete tak raději posílit hradby a bránu.

Rozrazy na nomády nejsou potřeba, většinou se útočí středem a jedním křídlem, ve výjimečných případech po obou křídlech. Vše záleží na rozložení obrany a na možnosti vynulovat nomádské lučištníky (vrhač kopí) pouze dřevěnými štíty. Útočí se ve 4 vlnách, aby bylo co nejvíce vojáků na nádvoří k doražení zbylého jednoho křídla, kterému jste se na hradbách vyhnuli.

Tzv nulování znamená, že se pomocí štítů sníží síla obránců na dálku na 0% a ti pak neudělují žádné zranění. V současnosti se nomádům do síly nezapočítává bonus z kastelána, tzn že od uvedené síly můžete odečíst hodnotu kastelána. V našem příkladu to bude 220% - 70% = 150%. A na vynulování 150% obránců na dálku vám postačí 30 dřevěných štítů (každý snižuje sílu o 5%). Poté už vaši kušníci bojují pouze proti obráncům na blízku, což je pro ně poměrně snadný úkol. Nezapomeňte odečíst procenta u hradeb a brány, ať zbytečně neplýtváte prostředky.

 

Nomádské tábory

Ihned po zahájení akce Nomádská invaze se na mapě Velké Říše (zelené) objeví v okolí vašeho hlavního hradu 4 nomádské tábory, na které je možné zaútočit. Po každém úspěšném útoku úroveň tohoto tábora vzroste o 1 level a při příštím napadení vás bude čekat nejen silnější obrana, ale také trochu větší odměna. Útočením na tyto tábory získáváte kromě dřeva, kamene, obilí a zlaťáků také nomádské desky, které je možné u Herolda směnit za některou z odměn a zároveň se podle počtu těchto nakradených desek určuje pořadí v "nomádském klání" (viz. níže). Důležité je, že nespotřebované nomádské desky se vám na konci akce neztratí, ale zůstávají vám do příštích nomádů.

Cooldown (doba znovunapadení)

Cooldown, nebo-li doba znovunapadení, je časový údaj, po který je cíl chráněný před vašim dalším útokem. S přibývající úrovní nomádských táborů se tato doba prodlužuje. Zde je tabulka cooldownu nomádských táborů pro hráče, kteří dosáhli levelu 70 (na legendární levely se tady nehraje).

Level tábora Cooldown
81 ---
82 15 minut
83 28 minut
84 57 minut
85 1 hodina 34 minut
86 2 hodiny 18 minut
87 3 hodiny 10 minut
88 4 hodiny 8 minut
89 5 hodin 15 minut
90 5 hodin 26 minut

Zkrátit dobu znovunapadení je možné několika způsoby:

 • - Vybavením velitele, které zkracuje dobu znovunapadení (např.: set Zbroj válečníka z této akce)
 • - Díky původnímu "Drahokamu netrpělivosti", který dává šanci na zkrácení cooldownu. Ten už se však ve hře nevyskytuje.
 • - Pomocí urychlovačů, pokud se chcete slušně umísti v klání, nebo dokonce bojovat o nejvyšší ceny, nemáte moc jiných možností
 • - Za rubíny, ale to je extrémně drahý špás.

 

Odměny (Herold invaze)

Ukořistěné chánovy desky můžete na vašem hlavním hradě směnit za některou z níže uvedených odměn u Herolda (viz . obrázek vpravo). Předměty vybavení pro velitele a kastelány lze koupit pouze 1x během právě probíhající akce Nomádská invaze, při další akci je možné je nakoupit znovu, opět pouze jedenkrát. Vše ostatní lze nakupovat do té doby, dokud vám nedojdou nomádské desky.

Zlaťáky

 • Typ: Zlaťáky
 • Cena: 1 nomádská deska (za 150 zlaťáků)
 • Popis: Prostě zlaťáky
 • Vlastnosti:

Terakotoví vojáci

 • Typ: okrasný prvek
 • Cena: 965 nomádských desek
 • Popis: Zvyšuje veřejný pořádek
 • Vlastnosti: Zvyšuje veřejný pořádek

Chánův meč

 • Typ: vybavení velitele
 • Cena: 7 495 nomádských desek
 • Popis: Tímto mečem Dorgo zpečetil osud předchozího chána
 • Vlastnosti: viz. Výstroj chána Dorga

Dorgova maska

 • Typ: vybavení velitele
 • Cena: 6 475 nomádských desek
 • Popis: Ne každý je hoden spatřit mocnou Dorgovu tvář
 • Vlastnosti: viz. Výstroj chána Dorga

Dorgova pečeť

 • Typ: vybavení velitele
 • Cena: 5 825 nomádských desek
 • Popis: Její nositel je vyslancem samotného Dorga
 • Vlastnosti: viz. Výstroj chána Dorga

Šavle

 • Typ: vybavení velitele
 • Cena: 50 nomádských desek
 • Popis: Čepel z dálného východu zkuté pod paprsky vycházejícího slunce
 • Vlastnosti: viz. Šavle

Chánova zbroj

 • Typ: vybavení kastelána
 • Cena: 2 300 nomádských desek
 • Popis: Mistrovské dílo východního zbrojířství. Pro Velkého chána ho vyrobili zotročení zbrojířští mistři
 • Vlastnosti: viz. Chánova zbroj

Chánova přilbice

 • Typ: vybavení kastelána
 • Cena: 1 700 nomádských desek
 • Popis:Současná koruna i ochranná přilba. Chán nomádů ji nosil v mnoha vítězných bitvách
 • Vlastnosti: viz. Chánova zbroj

Deska svrchovanosti

 • Typ: vybavení kastelána
 • Cena: 975 nomádských desek
 • Popis: Symbol absolutní moci. Právě tyto desky z chánů dělají nesporné vládce nomádů
 • Vlastnosti: viz. Chánova zbroj

Destičková zbroj

 • Typ: vybavení velitele
 • Cena: 2 300 nomádských desek
 • Popis: Nomádská zbroj je pevná, ale i lehká. Vyrábí se pracně až z tisíce kovových destiček
 • Vlastnosti: viz. Zbroj válečníka

Nomádská přilbice

 • Typ: vybavení velitele
 • Cena: 1 700 nomádských desek
 • Popis: Nomádská přilba vyráběná z jačí kůže poskytuje dobrou ochranu a široké zorné pole
 • Vlastnosti: viz. Zbroj válečníka

Deska válečníka

 • Typ: vybavení velitele
 • Cena: 975 nomádských desek
 • Popis: Symbol moci, který sám Velký chán uděluje svám nejudatnějším velitelům
 • Vlastnosti: viz. Zbroj válečníka

Válečník se šavlí veterán

 • Typ: vojáci
 • Cena: 45 nomádských desek (za 10 ks)
 • Popis: Silný útočník na blízko
 • Vlastnosti: viz. Válečník se šavlí veterán

Prakovník veterán

 • Typ: vojáci
 • Cena: 45 nomádských desek (za 10 ks)
 • Popis: Silný útočník na dálku
 • Vlastnosti: viz. Prakovník veterán

Chánova stráž

 • Typ: vojáci
 • Cena: 195 nomádských desek (za 25 ks)
 • Popis: Velmi silný útočník na blízku, solidní obránce
 • Vlastnosti: viz. Chánova stráž

Válečný roh

 • Typ: prostředky
 • Cena: 20 nomádských desek (za 5 ks)
 • Vlastnosti: +1% útočníkům na blízko

Vápenná bomba

 • Typ: prostředky
 • Cena: 95 nomádských desek (za 1 ks)
 • Vlastnosti: + 33% obráncům na blízko

Čtvercové hroty šípů

 • Typ: prostředky
 • Cena: 25 nomádských desek (za 1ks)
 • Vlastnosti: +50% obráncům na dálku

Korouhev s koňským ohonem

 • Typ: prostředky
 • Cena: 30 nomádských desek (za 5 ks)
 • Vlastnosti: +4% ke slávě

Tažný jak

 • Typ: prostředky
 • Cena: 15 nomádských desek (za 5 ks)
 • Vlastnosti: +40 k objemu rabování

 

Tábor nomádských lovců

Nemůžete si s těmi zatrolenými nomády poradit? Žádný strach! Tyto nástroje jsou určeny speciálně na útok na nomádské tábory a srazí na kolena i tu nejsilnější nomádskou hordu!

Jedná se o dalšího trhovce před hlavním hradem (viz. obrázek vpravo), který se vám snaží vnutit prostředky, které jsou určeny jen a pouze na nomádské tábory a nelze je použít na nic jiného. Kvalita nástrojů je závratná, cena za ně ovšem ještě daleko závratnější, akce se dá bez problémů odjezdit pouze se dřevěnými nástroji :-)

Chánova truhla

 • Cena: 95 rubínů
 • Rozsah efektu: +3% více uloupench chánových desek
 • Rychlost přesunu: 28
 • Popis: Do této truhly se vejde mnohem víc desek než do kapes vašich vojáků

Zápalný vůz

 • Cena: 71 rubínů
 • Rozsah efektu: -25% ochrana brány
 • Rychlost přesunu: 75
 • Popis: Zemědělský vůz naplněný výbušninou. Zapaluje palisády.

Pohyblivý štít

 • Cena: 91 rubínů
 • Rozsah efektu: -20% k síle obránců na dálku
 • Rychlost přesunu: 28
 • Popis: Velký štít na kolech. Poskytuje flexibilní ochranu.

Žebřík z kmene

 • Cena: 63 rubínů
 • Rozsah efektu: -25% ochrana hradeb
 • Rychlost přesunu:75
 • Popis: Kmen stromu se zářezy. Stabilní a spolehlivý během útoku.

Pochodně

 • Cena: 94 rubínů
 • Rozsah efektu: +30% k síle blízkařů
 • Rychlost přesunu: 28
 • Popis: Pochodněmi mohou útočníci bojující na blízko zapalovat stany a palisády.

Jedovaté šípy

 • Cena: 98 rubínů
 • Rozsah efektu:+30% k síle dálkařů
 • Rychlost přesunu: 28
 • Popis: Jedovatý šíp zvyšuje bojovou sílu útočníků bojujících na dálku.

 

Nomádské "klání"

Je soutěž, která probíhá po celou dobu akce Nomádská invaze. Za každou ukořistěnou nomádskou desku vám bude náležet předně jeden chánský bod. Na konci akce se tyto body vynulují a příště začínáte od začátku.

Hraje se o tři odměny v podobě nomádských desek (50, 100 a 250), které může získat každý z vás za nasbírání 250, 1000 a 2500 chánských bodů. Pro nejlepších 25 hráčů je připraveno brnění "Jezdecká zbroj", která je součástí setu "Výstroj chána Dorga" (viz. unikátní vybavení). Pro vítěze je pak připraveno vybavení typu hrdina "Chánův strážce", který patří do stejného setu. Pro jeho dosažení bude potřeba sposuta času u hra, hromada urychlovačů a možná že i pořádný ranec rubínů. Pořadí je navíc neveřejné, tudíž nevíte kolik bodů kdo má, ale znáte pouze svoje umístění v žebříčku.

Hrajte na Herna.org. České automaty online